Διακριτική συσκευασία

Το k4all.eu χρησιμοποιεί διακριτικές συσκευασίες σε όλες τις αποστολές παραγγελιών.

Το λογότυπο k4all δεν εμφανίζεται σε καμία συσκευασία.

Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν αναφέρεται το περιεχόμενο της συσκευασίας.

Όλες μας οι αποστολές γίνονται σε συσκευασίες ΧΩΡΙΣ κανένα διακριτικό.